Algemene Verkoopvoorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden worden als aangenomen geacht door kliente bij gebrek aan schriftelijk verzet binnen de acht dagen van de ontvangst van het eerste dokument dat deze tot haar kennis brengt.  In geval van onafgebroken handelsrelaties kunnen ze niet betwist worden.

Al onze facturen zijn kontant betaalbaar, netto zonder korting behalve tegenstrijdige bepaling.

Iedere factuur op de vervaldag onbetaald zal onmidelijk van rechtswege zonder aanmaning een intrest van 12% het jaar dragen.

Zonder nadeel aan de verwijlintresten, zal het eenvoudige gebrek aan betaling op de vervaldag van het geheel bedrag van de factuur het bijkomend debet van een som gelijk aan  20% van de gefactureerde bedragen met een minimum van 75€ met zich mee brengen, zonder dat de Rechter dit besluit kan veranderen in geval van gedeeltelijke betaling.

Er zal geen enkel protest aangenomen worden tegen de facturen indien dit niet schriftelijk binnen de acht dagen van de ontvangst geformuleerd wordt.

Een adreswijziging is geen verontschuldiging voor het feit geen kennis van de factuur te hebben of deze niet binnen het termijn te hebben geprotesteerd

De goederen blijven het eigendom van de N.V. MCPS tot de volledige betaling.

De rechterbanken van Liège zijn maar alleen bevoegd: Eerste Aanleg, Handel, Vredegerecht van het tweede Kanton van Liège.

Bepaalde goederen zijn voor export naar de Verenigde Staten toegelaten met een bijzondere vergunningsprocédé op voorwaarde dat deze niet opnieuw uitgevoerd worden zonder de voorafgaande toelating van de amerikaanse autoriteiten.

De leveringstermijn aangehaald op een bestelbon of op een aanbod is alleen indicatief en bijgevolg niet bindend voor MCPS.